GENERASI QUR’ANI STIKes MADANI

GENERASI QUR’ANI STIKes MADANI

Generasi Qurani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, meyakini kebenaran Al-Quran, membaca, menghafal dan memamahinya dengan benar dan baik, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan mereka.

Generasi itulah yang menjadi idaman bagi umat Islam kapan dan di mana pun mereka hidup dan berada.‎ Dengan Al-Quran ini juga Rasulullah berhasil mencetak sebuah umat yang kuat aqidahnya, benar ibadahnya, dan bagus akhlaknya serta tinggi peradabannya. Inilah generasi qur’ani.

Karenanya, jatuh bangunnya atau maju mundurnya umat Islam sangat tergantung dari pada jauh dekatnya umat dengan kitab sucinya, Al-Quran. Jika umat Islam benar-benar menjadikan Qur’an sebagai pedoman hidupnya niscaya umat akan maju, cerdas, jaya dan sejahtera. Karena Al-Qur’an akan menuntunnya untuk selamat dan sukses di dunia dan akhirat.

In Syaa Allah, STIKes MADANI mencetak Generasi Quráni

Hubungi Kami via WhatsApp